Heightinfra Training Solutions

Heightinfra Training Solutions logo

Heightinfra Training Solutions is de aanbieder van de trainingen.

Binnen de mobiele telecom installatiebranche, worden vrijwel alle werkzaamheden in de nabijheid van hoogteverschillen uitgevoerd. Hoogte is risico nummer 1 in deze branche: dit betekend dus continu aandacht voor het gevaar van een val !!

Speciaal voor alle medewerkers welke binnen de mobiele telecom sector werkzaam zijn, kunt u 3 specifieke trainingsmodules van Heightinfra Solutions volgen, om de medewerker volledig op te leiden zodat deze volledig 'veilig aan de slag’ kan.

Dit zijn zowel trainingen voor zowel de engineer welke voornamelijk werkzaamheden op een vlak dak uitvoert, als de antenne installateur welke dagelijks in masten klimt; bij Heightinfra Solutions kunt u terecht voor trainingen welke volledig op de mobiele telecom sector zijn afgestemd.

Met het behalen van de certificaten van de 3 'telecom' modules, voldoet een medewerker volledig aan de eisen die gesteld worden door de providers KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele-2, aan de eisen zoals gesteld door de diverse eigenaren van masten zoals Novec, Shere, Noem, Wig en Protelindo, als aan de eisen van de overkoepelende organisatie van providers, MONET, voor het mogen uitvoeren van werkzaamheden op hoogte.